måndag 12 januari 2015

Hitta bra hantverkare! Min erfarenhet från stämning i tingsrätt

Nyligen (December 2014) avslutade jag en rättstvist angående fakturabeloppet med en hantverkare som vi anlitade för att renovera vårt nyinköpta radhus. Hantverkaren sökte fakturera oss mer än dubbelt vad som var skäligt och överenskommet.  Vi tvistade i domstol om kostnaden för renoveringen, kvaliteten var godkänd. Syftet med den här artikeln är att dela med mig av det jag lärt mig från tvisten, så att kanske just du kan undvika att göra samma misstag som jag gjorde.


Att renovera är ett riskfyllt projekt

Att renovera ett eller flera rum i sitt hus eller sin lägenhet är ett högriskprojekt för de flesta av oss, oavsett om man utför arbetet själv eller om man anlitar hantverkare. Utför man arbetet själv finns det risk att man missar något viktigt eller att arbetet inte håller fackmannamässig standard, något som är viktigt när man eventuellt senare ska sälja sin bostad. Till exempel är certifikat för arbeten i våtrum viktigt vid värdering av hus. Anlitar man en hantverkare för att renovera ett eller flera rum är det vanligt att kostnaderna blir flera hundra tusen kronor. När så mycket pengar står på spel är naturligtvis risken hög.

Jag skriver inte detta för att avskräcka att göra en renovering, men jag skriver det för att man bör vara medveten om riskerna och eftersom att mycket står på spel så bör man vara mycket försiktig och genomtänkt under och före renoveringen. Vi valde att anlita en hantverkare/fackman eftersom jag och min fru varken hade kunskapen eller tiden att utföra renoveringen av hela huset själva.

I vårt fall slutade situation med att vi har en fackmannamässigt utförd renovering som blev betydligt dyrare än vi velat.

Lärdom 1: Var noggrann när du anlitar en hantverkare

Här kanske jag kan skriva om vad man inte bör göra eftersom jag knappast är nöjd med mitt val av hantverkare. Vi gick på rekommendationer från släkt och vänner, det kändes enklare att lita på rekommendationer. De hade tidigare varit nöjda med samma hantverkare vid flera tillfällen, dock mindre projekt. Vi skulle istället renovera hela huset vilket är ett stort högriskprojekt, vad som än skulle ske. Vi borde ha varit mer försiktiga och mindre godtrogna. Jag vet inte om vi då skulle lyckats klura ut i förväg att vår hantverkare var en skojare, han hade trots allt goda referenser. Han verkade dessutom skapligt seriös, dock inte intresserad av att sätta saker på papper (vilket i efterhand borde varit en varning). Jag tror man aldrig kan vara säker på hantverkaren man anlitar, så då gäller det att gardera sig. Detta kan du göra:


  • Prata med flera olika hantverkare - Ja, bara genom att prata med olika hantverkare får du information så du kan jämföra dem mot varandra. Kolla priser och diskutera projektet med åtminstone 3-4 st. De bör kunna ge dig en prisbild och timåtgång.
  • Begär in detaljerade offerter - Vi hade ett separat företag som installerade elen i vårt hus. De tillhandahöll en detaljerad offert innan projektets början, där blev det inga missförstånd. Jag tycker du ska begära in en detaljerad offert som grundligt per rum går igenom projektet. Det visar hur väl planerade och seriösa de är och det blir bra info att jämföra mot andra. Begär åtminstone 2-3 detaljerade offerter så att du kan jämföra ordentligt. Speciellt viktigt om ditt projekt kan kosta hundratusentals kronor.
  • Anlita en kvalitetskontrollant - En fördel för oss var att min far är byggprojektledare och han kunde granska kvaliteten och kostnader för de arbeten som utfördes. Om du inte känner någon som kan granska kvaliteten så bör du överväga att anlita någon granskar kvaliteten löpande under renoveringen, speciellt för större byggprojekt. Det kan vara oerhört avgörande att identifiera kvalitetsproblem tidigt och avbryta arbeten i så fall.
  • Skriv något slags kontrakt - Om kontraktet anger till exempel ett intervall för hur många arbetstimmar som arbetet kommer ta så kan du överväga att skriva att betalningsskyldighet endast föreligger efter att din kvalitetskontrollant godkänt kvaliteten. Annars kan det vara så att hantverkaren skyndar sig igenom projektet med bristande kvalitet som följd. Om du vill skriva ett enklare kontrakt så bör du åtminstone få ner antalet timmar samt ett takpris som ej för överskridas. Kontraktet bör ange att ett nytt kontrakt skall skrivas vid ändringar i byggplaneringen.
  • Betala inte i förskott - Betala endast i efterskott. Om hantverkaren ber om förskottsbetalning så bör du vara mycket försiktig. Man betalar i efterskott för utförda arbeten, annars är det som att "köpa grisen i säcken". 


Lärdom 2: Planera projektet i detalj med hantverkaren

När du anlitat hantverkaren så bör du planera projektet i detalj tillsammans med hantverkaren så att båda är underförstådda om vad det handlar om. Ett kontrakt reducerar utrymme för feltolkningar och missförstånd vesäntligt. Om ni ändrar er planering jämfört med innan ni skrev kontraktet så riv det gamla kontraktet och skriv ett nytt. Dokumentera planeringen och få en bekräftelse från hantverkaren.


Lärdom 3: Bryt upp renoveringsprojektet i mindre bitar

För ett större renoveringsprojekt som vårt förstår jag inte i efterhand varför vi satte så mycket pengar på spel på en gång (hela totalrenoveringen) hos en hantverkare/byggare vi inte kände. För lite mindre projekt där risken är mindre så kanske du inte behöver bryta upp projektet i bitar. Men för större projekt som ett stort badrum, ett stort kök eller rentav ett helt radhus som i vårt fall så tycker jag det är mycket viktigt att utföra projektet i bitar.

Anledningen att du bör bryta upp projektet är för att reducera risken i renoveringen. Jag önskar i efterhand att vi hade gjort projektet rum för rum åtminstone, med fakturering eller skriftlig avrapportering med en tydlig paus emellan varje. Då hade vi tidigt kunna identifiera vilken hantverkarskojare vi råkat på. Då skulle vi kunnat avbryta hans arbeten och sparka ut honom.

Min rekommendation är att om du börjar känna dig osäker med hantverkaren så avbryt projektet direkt, granska läget och sparka hantverkaren om något negativt uppdagas. Du kan då alltid hitta en annan bättre hantverkare som kan slutföra projektet utan någon större negativ påverkan.

Lärdom 4: Allmäna ReklamationsNämnden och Kronofogden

Under denna tvist läste jag naturligtvis på ordentligt om hur det fungerar med dessa två instanser. Inte för att jag är en expert, men har lärt mig nog för våra ändamål.

Kronofogden - Hantverkaren hotade direkt med Kronofogden när vi bestred hans fakturerade krav. Hade han velat hade han kunnat skicka ärendet dit, men till saken hör att Kronofogden i så fall endast skickat kravet vidare till oss som vi då hade bestridit. När man som företag eller privatperson bestrider ett krav som kommer från Kronofogden så kan Kronofogden inget längre göra. Då måste i så fall tvisten avgöras i domstol. Så känn dig inte hotat om en oseriös hantverkare hotar med att skicka fakturan till Kronofogden. Kronofogden har ingen beslutande makt, utan endast verkställande som utmätning efter en domstolsdom eller om man inte bestrider ett krav.

Allmäna Reklamationsnämnden (ARN) - Som konsument kan man utan kostnad be att få sitt fall prövat i ARN ifall man inte är ense med en näringsidkare som ställer ett betalningskrav. ARN kan då pröva fallet och ge en rekommendation till utfallet, detta är viktigt, ARN har ingen beslutande makt som ger laga kraft. Förvisso kan rekommendationen från en tvist som prövas i ARN väga tungt om målet därpå prövas i en domstol (tingsrätten som första anhalt), men det är osäkert. I vårt fall blev det aldrig tal om att pröva tvisten i ARN, utan hantverkaren stämde oss i domstolen direkt. Så ARN är egentligen bara till nytta om näringsidkaren och konsumenten båda accepterar deras rekommendation.

Lärdom 4: Undvik advokater och en stämning / tvist i domstol

Min viktigaste lärdom: Försök att lösa en eventuell tvist utanför domstol. Om du misslyckas med att lösa tvisten utanför domstol så försök igen. Jag tycker inte du skall inte undvika en stämning i domstol till varje pris. Vid en uppgörelse utanför domstol är förmodligen ett möte vid mitten (50/50) ytterst troligt då båda parter anser sig ha rätt och inte vill backa. Ifall det belopp ni tvistar om understiger 500,000 kr så kommer det förmodligen det finansiellt smartaste valet för dig som konsument vara att göra upp utanför domstol. Jag förklarar varför.

Kollar man på amerikansk TV verkar det där med att gå till domstol busenkelt. Allt kan där avgöras och de goda vinner alltid (nästan). Verkligheten är dock en helt annat av många olika orsaker. Jag lät mig luras av att vi skulle skyddas av konsumenttjänstlagen, men det första advokaten säger är att "konsumenttjänstlagen inte är särskilt stark". Det var ett rejält felantagande från min sida.

Jag bryter upp mina anledningar att undvika en tvist så länge det går. 


1) Du måste bevisa att du har rätt, det är arbetssamt och krävande

Det är faktiskt en riktig uppförsbacke, oavsett om du har rätt eller fel. Bra bevisning är jobbigt och kan vara dyrt att sätta samman. "Tro inte att en domare sysslar med rättvisa" sa advokaten vid vårt första möte. Detta var en mycket professionell advokat som vi tyckte gjorde ett bra jobb genomgående. Han eliminerade mina felantaganden snabbt. Det advokaten menade den här gången är att domaren i rätten granskar bevisning som inkommer och dömer baserat på dessa. Domaren gör inga egna analyser, utan allt är baserat på bevisning. Tänk på att muntlig bevisning kan väga lätt jämfört med skriftlig bevisning.

Det blir en stor utmaning för dig att bevisa att du har rätt, kom ihåg det. Vi satte ihop bevisning med hjälp av min pappa byggledarens expertis. Vi volymbestämde varje arbetsmoment som byggaren gjort (antal kvm kakel exempelvis). Det var över hundra olika för vår totalrenovering. Sedan hjälpte min pappa att sätta praxis tidsåtgång per enhet på alla dessa så att vi kunde beräkna den totala arbetstiden. Det är så att varje arbetsmoment i renoveringen kan tidsbestämmas enligt Sektionsfakta ROT, hur mycket tid som en renovering skall ta är en teknisk bestämbar beräkning. Det är inte mellan tummen och pekfingret som många hantverkare kanske verkar ge sken av.

Hursomhelst, byggaren hade också köpt byggmaterial så här fick jag sätta mig och uppskatta volymåtgången som skulle krävas baserat på produktbeskrivningar. Detta tog mycket tid. Men vi lyckades uppskatta skälig tidsåtgång, med samma metodik som man använder i större entreprenader.

Varje moment av stämningen var vi tvungna att bemöta samtidigt som vi var tvungna att etablera en egen kalkyl gällande vad som är en skälig kostnad. Om inget avtal finns är det just skälig kostnad som skall gälla enligt lag. Vi var alltså tvungna att beräkna och bevisa skälig kostnad. Med hjälp av advokaten kunde jag inkomma med ett bra svaromål till tingsrätten gällande vår syn på saken. Men det tog många timmar.


2) Rättskostnaderna blir snabbt stora i en tvist i domstol

Detta är egentligen den största anledningen till varför du skall undvika en tvist i domstol. Det är gratis att använda Sveriges Domstolar, förutom för käranden som måste betala en ansökningsavgift på några hundra kronor. Men det som kostar verkliga pengar är advokaterna. Om du har en hemförsäkring med rättskydd tror jag de brukar täcka upp till 1500kr/timma, om du anlitar en advokat kostar de betydligt mer än så och du får betala mellanskillnaden ur egen ficka. I Stockholm räcker 1500kr/timma inte långt, du kanske får en oerfaren jurist. En erfaren advokat kostar 2500-3000kr/timma eller mer. Kolla vad din villa-/hem-försäkring täcker med ditt försäkringsbolag.

När det gäller rättegångskostnaderna, vilket inkluderar advokatkostnaden, så skall den förlorande sidan betala allt om stämningen avgörs genom dom i en huvudförhandling (rättegång). Winner takes it all! Det gäller för civilmål som inte är förenklade tvistemål. Det vill säga, om käranden anlitar en advokat och du som svaranden anlitar en advokat och du förlorar målet så kommer du få betala dina egna kostnader samt den andra sidans kostnader. Detsamma gäller naturligtvis åt andra hållet om du vinner. Poängen är att det är väldigt mycket risk ifall du både förlorar och får betala alla dyra advokatkostnader. Dessutom tror jag inte hemförsäkringen täcker rättegångskostnader för andra sidan om du förlorar, skrämmande eller hur!? Du vet inte hur stora dessa kostnader kan bli. 

När det gäller själva advokatkostnaden så kostade det omkring 70,000kr för att författa vårt svaromål samt rådgivning fram till det. Dessutom så lade vi ytterligare 30,000kr till och med den muntliga förberedelsen i tingsrätten under vilken vi förliktes och tvisten fick ett slut. Summan som vi tvistade om (överfaktureringen) låg på omkring 250,000kr, redan var alltså advokatkostnaderna nästan hälften av detta belopp. Om vi hade fortsatt in i en huvudförhandling (rättegång) så hade säkerligen våra egna advokatkostnader minst dubblats tills dess, minst. Vår egna rättegångskostnader skulle alltså säkerligen överstiga den omtvistade skiljesumman. Det vill säga, det vi stod att vinna från att fortsätta och eventuellt vinna målet började blekna gentemot risken från de ökande advokatkostnaderna. Dessutom så hade den andra sidan minst lika stora kostnader som den förlorande sidan skulle få betala. Alltså, om tvisten hade avgjorts i en dom i en huvudförhandling så hade båda sidors kombinerade rättegångskostnader säkerligen varit dubbelt så stora som den omtvistade summan. Alltså, den förlorande sidan skulle alltså förlora den omtvistade summan på 250,000kr och skulle också få betala båda sidors rättegångskostnaderna som säkerligen med enkelhet skulle överstiga 500,000kr. Jag hoppas det nu börjar uppdagas för dig varför det hade varit en mycket dålig idé att fortsätta, risken ökande snabbt.

När man genomgår en tvist i tingsrätten som privatperson förlorar man kontrollen över situationen, det är advokaternas och tingsrättens domän och de "dansar sin dans". Eftersom vi från början ville vinna målet ville vi att advokaten skulle göra ett bra jobb, vilket han gjorde, men de använder samtidigt många timmar som är dyra. Är man med i leken får man leken tåla, så verkar det vara.

Du kan dessutom inte vara säker på hur domaren dömer, det är alltid möjligt att förlora. Vi märkte snabbt att vi hade ett mycket bättre "case" än käranden (den andra sidan), tack vare min pappas expertis och vi visade det i vårt svaromål på ett bra sätt. Käranden hade endast inkommit med mycket dåligt dokumenterade krav och en del uppenbara lögner. Dessutom hade käranden bevisbördan som de alltid har, eftersom om man påstår något i domstol så måste man bevisa det. Men vi visste fortfarande inte hur ett mål som vårt kunde avgöras. Om vi skulle vinna eller förlora.

Dessutom, för mål med mängder av omtvistade punkter som vårt så komplicerar det situationen ytterligare. Vi tvistade ju om vad vi skulle betala för varje rum. Då händer det att domare utdelar ett så kallat "byggmästarhugg". Det vill säga att domaren kan döma att utfallet är någonstans emellan vardera sidas krav, och i detta fallet får du definitivt inte full kompensation för dina egna rättegångskostnader. Jag vet inte hur det blir med rättegångskostnaderna i dessa fall, men räkna med du får betala dina egna kostnader. I vårt fall kändes det som att vi definitivt skulle kunna vinna målet, men risken för ett "byggmästarhugg" var mycket närvarande, med tanke på hur många punkter som tvistade om hade vi säkert kunnat förlora någon punkt. Hade det blivit ett "byggmästarhugg" på mitten hade vi definitivt fått betala mer totalt än vi hade gjort om vi betalt den ursprunliga omtvistade fakturan.

Så som jag hoppas du nu inser, så är det inte finansiellt smart att fortsätta tvisten till huvudförhandling om du inte är 99% säker på att du vinner målet fullt ut, och hur skall du bli så säker? Kan du någonsin vara så säker? Detta resonemang gäller för mål där advokatkostnaderna snabbt blir större än den tvistade summan, som i vårt.


3) Ett mål i domstol är en mycket utdragen process

Vår renovering färdigställdes i Mars 2013 och i direkt anslutning till arbetenas avslutande var det klart att vi tvistade om byggkostnaden. Det dröjde till Maj 2014 innan den andra sidan hade lämnat in stämningen till tingsrätten. Det är en utdragen process och det dröjde till December 2014 innan vi kom till den muntliga förberedelsen i tingsrätten, innan dess hade käranden författat en stämning, ett yttrande och vi som svarande hade författat ett svaromål. Det är inte direkt kul att ha en sådan här stor osäkerhet hängande över axlarna i nästan två år lärde jag mig, det blir svårt att slappna av på flera olika sätt. Målet ligger som en våt halsduk över axlarna och gnager på medvetandet ständigt.

Om vi hade valt att fortsätta så hade det troligen dröjt ytterligare ett halvår innan det skulle blir dags för huvudförhandling (det som kallas rättegång). Innan dess skulle båda sidor ytterligare fila på sin bevisning och inkomma med densamma.

Ett misstag som jag gjorde som jag ångrar i efterhand rör själva betalningen av det belopp vi ansåg skäligt. När vi fick fakturan som vi bestred betalde vi inte in pengar till hantverkaren som vi ansåg skäliga. Hade vi vetat bättre hade vi gjort det, eftersom att dröjsmålsränta troligast utgår för sen betalning på det belopp som vid ett senare skede fastställs. Dvs, hade målet avgjorts i en huvudförhandling så hade vi kunnat bli tvungna att betala dröjsmålsränta på det belopp som vi argumenterat för. Eftersom dröjsmålsräntan vanligtvis är närmare 10% blir det ändå en del pengar om fallet drar ut på tiden. Så om du får en faktura som du bestrider och byggkvaliteten är ok så betala in det belopp som du anser är skäligt direkt, dokumentera betalningen.

Lärdom 5: Konsumenttjänstlagen skyddar inte dig som konsument

Som jag angivit tidigare så informerade advokaten oss om att konsumenttjänstlagen inte är särskilt stark, den är inget att vila sig emot. Innan jag visste detta trodde jag fast att vi som konsumenter inte hade något att frukta, att ansvaret vilade på hantverkaren att sköta detta seriöst och till punkt och pricka. När vi väl befann oss i tvist, innan jag anlitade en advokat så läste jag igenom om Konsumenttjänstlagen grundligt och kände att jag många av punkter träffade mitt i prick för vårt mål. 

Istället angav advokaten att när någon tjänsteidkare ställer ett krav mot mig som konsument så måste man försvara sig, man måste själv visa vad som är rätt. Tingsrätten måste ha två olika "case" att besluta mellan, hade vi inte gjort en kalkyl på vad som var skäligt hade tingsrätten fått bestämma mellan hantverkarens faktura och påstådda antal timmar eller 0 timmar, vad jag förstår. Och 0 timmar skulle vi ju aldrig få betala, det hade heller inte varit rätt. 

Lärdom 6: En förlikning är högst troligt, bör man då anlita en advokat?

Såsom jag angett i detalj så finns det goda anledningar till varför 95% av den här typen av fall slutar med förlikning (advokatens egna siffra, 95% dvs). Det är helt enkelt inte lönt att fortsätta tvista när man ställer det mot risken som stämningen i tingsrätt innebär.

Med tanke på detta har jag i efterhand frågat mig själv om det var så klokt att anlita en advokat. I alla fall så tidigt som vi anlitade denne. Om en förlikning med allra största sannolikhet är utfallet så kan argumentera för att man då inte behöver en advokat, man kan alltid neka att acceptera en förlikning som man inte är nöjd med. Den makten har vardera sida i målet, det krävs trots allt två för att dansa tango.

Men det är lätt att vara efterklok, innan vi satte igång med allt detta hade vi ingen aning om vad man kunde vänta sig under en stämning tvist i tingsrätt domstol. Även om advokater aldrig kommer garantera utfall (de är ytterst försiktiga i sin natur) så kan de bistå med råd och erfarenhet om hur saker och ting funkar. Det var i för sig lättande att få rådgivning, men den är dyrköpt. Kanske hade det varit vettigare att vänta med att anlita en advokat till efter den muntliga förberedelsen, eller till precis före. Men det ska sägas, en del av att skapa möjlighet för att nå en uppgörelse är att skapa osäkerhet hos den andra sidan. Dvs osäkerhet om de kommer vinna målet. Om båda parter är osäkra på att vinna fullt ut så blir förlikning väldigt trolig. Kanske hade det varit mycket svårt att skapa samma osäkerhet hos den andra sidan utan den juridiska rådgivning som vi köpte. 

Men en annan viktig faktor är också användandet av advokat och deras kostnad som stressmoment. I det fall vi inte hade haft en advokat och den andra sidan hade haft en advokat så hade deras kostnader skenat iväg medan vi varit mindre stressade av advokatkostnader eftersom vi då inte haft några. Det hade gjort att vi kanske hade känt oss tryggare att våga neka en förlikning som inte gav oss mer rätt än den andra sidan, men nu hade båda sidor advokater och båda sidor ville få slut på de skenande kostnaderna. Då blev en 50/50-uppgörelse (på mitten) den enda godtagbara. 

Så hur vinner man eller något ett bättre utfall än 50/50 i dessa mål?

Jag insåg i efterhand att det enda sättet att nå en bättre förlikning än 50/50 är att verkligen till 100% i sitt eget huvud vara beredd på att fortsätta in i rättegången och helt och hållet lägga pressen och stressen på den andra sidan. För att nå en bättre uppgörelse än 50/50 måste du inte bara ha en bra "case" som är en trolig vinnare i huvudförhandlingen, du måste också ha is i magen och tro på ditt eget "case". Även om det alltid kommer vara ovisst hur domaren dömer. 

I vårt fall tyckte vi att vårt fall var så bra så att vi skulle vinna det mesta i domstolen, men vi var inte säkra på om vi skulle vinna fullt ut och få tillbaka våra rättegångskostnader. Vi godtog en uppgörelse på 50/50 under den muntliga förberedelsen bara för att "få slut på skiten" för att använda lite fula uttryck. Att hålla på och tvista i domstol är jävligt jobbigt!

1 kommentar:

  1. Hej Oscar!
    Jag står i en liknande sits men gällande ett badrum på 5,25 kvm. Det fanns ett muntligt avtal på 130 000kr plus ett rot-avdrag. Max 180 000kr. De sa att deras renoveringar ligger på mellan 130 000kr och 180 000kr. Nu fakturerar de 285 000kr. Jag har i dagarna bestridit fakturorna och har rätt till ombud via hemförsäkringen och står för 20% själv. Gjorde din pappa beräkningar på ert badrum med?

    SvaraRadera