torsdag 6 november 2014

Sälja faktura? - Företag som köper fakturor

Tidigare skrev jag en artikel om företag inom e-handel som köper fakturor där Klarna är det klart namnkunnigaste aktören i Sverige. Men det är inte alla som pysslar med e-handel så då tänkte jag lista företagen som köper företags fakturor framförallt.

Jag har också skrivit ett inlägg om kreditbedömningar för fakturagivning som går igenom metodiken hur man bör tänka innan man medger fakturakredit.

Varför säljer företag sina fakturor?

När man säljer sin faktura bör man först fundera igenom varför man gör det. Det finns några välgrundade anledningar. Den viktigaste anledningen bör vara för att man är behov av likviditet, dvs kontanta medel på banken, att sälja fakturan kan innebära extra kontanta medel på banken direkt. En ytterligare viktig anledning kan vara för att reducera risk, antingen för att man som mindre företag gör affärer med större företag och vill undvika sena betalningar på stora fakturor, men det kan också vara för att man är osäker på om kunden kommer betala överhuvud taget. Det kan alltså vara skönt att sälja sin faktura till företag som pysslar med fakturaköp i utbyte mot några procent i avgift, men man bör också betänka ifall det kan påverka kundrelationen.

Fakturaköp i praktiken

När du säljer din faktura till ett annat företag innebär det vanligtvis att det andra företaget övertar kravet lagligen. Eftersom företaget inte har samma incitament att hålla kunden nöjd som den som säljer fakturan kan företaget som köper fakturans agerande ofta verka mer aggressivt när det gäller indrivning än du som leverantör skulle varit själv. Dessa företag kommer vara snabba på att skicka fakturor med påminnelseavgifter och skicka vidare ärenden till inkasso och kronofogden i de fall kunden inte betalar snabbt. Detta kan leda till en negativ kundupplevelse, särskilt om kunden inte är medveten om att fakturan kommer säljas, det kan upplevas direkt negativt. Kunden kan uppleva att du som leverantör inte litar på dem.

Kostnaden för att sälja fakturor

Eftersom företaget som köper fakturan och ger dig pengar direkt tar en viss betalningsrisk på kunden och även risk att du som leverantör ställt ut en korrekt faktura för levererade varor och tjänster tar de vanligtvis några procent av beloppet i avgift. Hur många procent de tar varierar beroende på flera olika fakturor, däribland kreditrisk/betalningsrisk, storlek på fakturan, framtidsutsikter och leverantörens egna historik. 

Inom e-handel där jag verkar är det vanligt att det kostar mellan 2-3% av fakturans värde att sälja den, men för fakturor utanför e-handel är jag säker på att avgiften kan vara både mindre och större än just det intervallet. Vanligtvis tar också dessa företag ut en årlig avgift på några tusen kronor för att ha möjligheten att sälja sina fakturor, när du värderar offerter från flera olika företag som köper fakturor skall du naturligtvis också faktorera in dessa fasta avgifter i din bedömning av företagen som kan köpa din faktura.

Företag som köper fakturor

I området finns den en uppsjö av små och stora företag som erbjuder att köpa din faktura. Det kan vara svårt att välja, men fundera länge på deras rykte, hur väl de verkar behandla slutkunder och prisnivå. Se upp för oseriösa aktörer!

  • Svea Ekonomi - Ett välkänt varumärke för företags-betalningar och -finansiering i Sverige
  • Eurofinans - Kanske störst i Sverige på fakturaköp som köper 150,000 fakturor årligen
  • Intrum Justitia - En företag länge varit känt för inkassotjänster
  • Ikanobanken - IKEAs bank som bland annat också erbjuder bolån
  • Prioritet Finans - Används av 4000 företag och behandlar fakturor för 6 miljarder årligen
  • PayEx - Kanske mest kända för sina tjänster inom internetbetalningar

Se till att få in offerter från åtminstone tre olika företag inom fakturaköp, leta gärna efter välkända varumärken som har en bra historik. Se till att du gör affärer med seriösa aktörer. Var försiktig när telefonförsäljare ringer och lovar "guld och gröna ängar", gör istället din research i lugn och ro. 


Att sälja fakturor - Outsourcing av kreditbedömningar

För många kan de tyckas väldigt svårt att bedöma sannolikheten för att en kund skall betala, det kanske inte ligger inom ens egna expertisområde. I affärer är det vanligt att åtminstone någon procent eller så av alla fakturor förblir obetalna pga till exempel tvister, konkurser eller andra orsaker. När du säljer din faktura outsourcar du alltså den funktion som annars bedömer kreditrisk inom ditt företag vilket jag tycker är helt ok. Säljer du din faktura för du behöver likviditet i kassan kanske du borde börja fundera på varför du befinner dig i en situation med för lite pengar på kontot, jag kan tycka att det är en sämre anledning. 

Men när du säljer din faktura så vill jag återigen påminna att jag tycker att en fungerande fakturering är en central del i kundrelationen och det kan påverka relationen till din kund negativt om kunde upptäcker att du sålt din faktura till dem. Och igen, ett företag som köper fakturor har incitament att snabbt skicka påminnelser och inkassokrav så tidigt det bara går eftersom att det är en viktig källa till inkomster för dem. Och påminnelseavgifter i påminnelser som kommer snabbt eller en alltför snabb vidarebefordring till inkasso kan verkligen upplevas som negativt för kunden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar