lördag 26 oktober 2013

Hur Apple byggde sitt varumärke med fokus på kunden

Under ett knappt decenium tog Steve Jobs ett misslyckat Apple till att bli världens mest värdefulla företag. Det går naturligtvis att skriva spaltmeter om Steve Jobs och Apple och vad som var speciellt värdefullt för den enastående tillväxten och framgången. Men för mig är det två saker som verkligen står ut:

  • Ett laserlikt fokus på användarnas Apple-upplevelse 
  • Ett ikoniskt varumärke som blev synonymt med cool

Källa: CNN

I egenskap av att tidigare varit en finansanalytiker hade jag gärna kunnat skriva om aktiens otroliga uppgång á +4000% under Steve Jobs och dissikerat varje komponent som bidrog till lyckan och bolagets fantastiska värdering. Men istället tycker jag det är mer intressant att diskutera de ovan nämnda punkterna eftersom de för mig är ursprunget till framgången. 

Men om jag nu inte tänker dissikera finanserna på Apple, varför har jag då inkluderat en bild på deras aktiepris? Jo, det är för att jag tycker aktiepriset är det bästa måttet på ett bolags framgång över en längre tidsperiod, till exempel de 9 år som förevisas i grafen. Vidare är det då viktigt att diskutera varför aktiepriset var så högt och vad som driver ett bolags värdering innan vi kan gå vidare.

Framtida bolagsvinster driver företagsvärderingar

Förenklat är de två viktigaste faktorerna för hur stora vinster ett bolag gör följande:
  • Nivån på försäljningen i kronor
  • Vinstmarginalen i bolaget

Framgångens fundamenta

Dessa två punkter knyter samman till mina två grundbultar till Apples fenomenala framgång. 
  1. Steve Jobs maniska fokus på användarens Apple-upplevelse resulterade i ett strålande kundbemötande av Apples produkter och snabbt ökande försäljning som konsekvens när ryktet snabbt spridde sig.
  2. När produkterna älskades av användarna och varumärket därpå blev synonymt med cool var också alla fans och kunder redo att betala betydligt mer för Apple-produkter än konkurrenters, alltså kunde Apple öka sin vinstmarginal.
Egentligen skulle jag kunna sluta skriva nu eftersom de två punkterna ovan förklarar varför Apples aktiepris och finansiella framgång gick bärsärkagång. Men det vore lite tråkigt att sluta där, istället tänker jag diskutera hur de två punkterna är det bästa av 'benchmarks' när det gäller att bygga ett starkt varumärke och vad belöningen kan bli.

Fördelarna med ett starkt varumärke

Egentligen har vi redan grottat i vad det finns för nytta med ett starkt varumärke, det är alltså en viktig del att bygga ett värdefullt företag. Det är det övergripande perspektivet. Men vad är det som verkligen händer på nivån "Kund köper produkt med starkt varumärke" när varumärkets styrka bygger på högkvalitativa produkter? Jag tycker följande:
  • Ökad försäljning eftersom ryktet om fantastiska produkter sprider sig snabbt
  • Mindre behov av stora dyra marknadsföringsbudgetar
  • Kunderna är beredda att betala extra för det upplevda mervärdet från varumärket
Kort sagt ökar försäljningen och kundernas priskänslighet minskar vilket ger möjlighet att öka vinstmarginalen.

Konsumtion av starka varumärken och den sociala bekräftelsen

Konsumtion handlar till stor del om social bekräftelse av något slag, speciellet när det gäller konsumtion av starka varumärkens produkter. Och eftersom Apples varumärke blev coolare är något annat var också den sociala aspekten och bekräftelsen att äga en Apple-produkter starkare och mer utspritt världen över än någon annan gång tidigare i historien (i alla fall i min mening). Jag tror att Apple lyckades skapa världens någonsin mest värdefulla, värdeladdade och framgångsrika varumärke. 

Det som började med att bygga fantastiska produkter som användarna älskade föranledde världens starkaste varumärke. Belöningen för detta blev branschledande vinstmarginaler som var långt bättre än någon konkurrent, enorma vinster, snabbt ökande försäljning och en "hype" utan dess like för nästa produktlansering från Apple.

Varför blev Apples varumärke så starkt?

För att Steve Jobs var ett unikum.

För alla oss som sett dokumentärer om Steve Jobs vet att han var närmast galen i sin fixering på den perfekta produkten och totala Apple-upplevelsen. Han krävde det omöjliga från sina medarbetare, pushade dem att skapa något bättre och mer användarvänligt än någon annan i branschen kom i närheten av. 

För mig var hans fokus på produkterna och kundupplevelsen avgörande. Att han sedan var duktig på att anställa rätt människor, var en enormt smart tekniker, hade en unik vision och affärsinstinkter som få kan matcha var naturligtvis också enormt betydelsefullt för den osannolika framgången för Apple. Men inte lika viktigt som det laserlika fokuset på användarupplevelsen.

Slutsats och lärdom

Som entreprenör kommer du och jag troligen aldrig komma i närheten av Steve Jobs förmåga att skapa framgång. Kanske kommer ingen kunna upprepa vad han gjorde igen någon gång. Men om vi kan lära oss och ta till oss hans fanatiska fixering på kunderna och användarnas upplevelse så är jag fast övertygad om att vi (du och jag) kommer bygga riktigt framgångsrika varumärken och bolag på sikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar