fredag 7 juni 2013

Effektiv lagerhållning & lageromsättningshastighet

Ack så viktigt ämne! Men kanske inte världens roligaste att tänka på. Jag tänker närma mig det här ämnet från ett finansiellt perspektiv och ett säljperspektiv.

Företagets balansräkning

Alla bolag har en viss mängd tillgångar på sin balansräkning. Om vi glömmer "de tråkiga" som materiella och immateriella tillgångar är de viktigaste tillgångsposterna inom omsättningstillgångar, dvs varulager och kassa bank. För de flesta e-handlare bör posten kundfordringar vara en mindre betydande post eftersom konsumenter betalar direkt eller korta fakturor.

Så låt oss diskutera varulager. Det är defintivit en stor post för dig inom e-handel (om du har eget lager och inte jobbar med dropshipping) och något du kan påverka som e-handlare. Ingen vill väl köpa in produkter som bara fastnar i lagret och aldrig säljer. Jag får känslan av att många e-handlare och handlare i fysiska butiker ofta undviker att sälja iväg produkter till ett pris, långt under vad de önskar sälja en produkt för, eftersom det känns som ett nederlag. Men reor och ständig rotation av lager är en av grundbultarna i detaljhandel.

Effektiv lagerhållning ger en konkurrensfördel och bättre ekonomi

Det är faktiskt så inom detaljhandel att den som har bäst snurr på sitt lager, har högst lageromsättningshastighet troligen kommer vara den som är mest lönsam. För man har som sagt en viss mängd kapital i bolaget och därmed en begränsad mängd varulager så gäller följande. Om företag X kan sälja slut på sitt lager snabbare än företag Y som har samma lager kommer företag X tjäna mer pengar och vara mer lönsamt. Företag X blir mer lönsamt eftersom det kan köpa in fler produkter och sälja dessa produkter innan företag Y har sålt slut sitt lager.

Företag X kan då inte bara tjäna mer pengar, det kan om det ville också hålla lägre priser mot slutkund för att det tjänar pengar snabbare än företag Y på samma lager. Alltså, som du kan se är en effektiv lagerhållning och en hög lageromsättningshastighet en grundbult för de som verkligen vill pressa priserna inom detaljhandel. Rent generellt gäller det ju att man ska sälja ut sitt lager inom detaljhandel för att tjäna pengar, så ju snabbare du kan sälja ditt varulager desto mer pengar tjänar du på din investering i lager. 

Du har inom e-handel och vanlig detaljhandel inte råd med att ha produkter liggande på hyllan för länge, dina konkurrenter kommer då vinna. Alltid bättre att bli av med dåliga produkter till 0 bruttovinst och istället köpa in nya produkter som säljer för de pengar du frigör.

Vissa produkter säljer mycket, andra säljer inte mycket alls

Det är naturligt att vissa produkter säljer väl medan andra inte säljer alls. Det finns till exempel en "regel" som kallas för 80/20. Där 20% av sortimentet står för 80% av försäljningen, och vice versa. Kanske är det inte exakt de siffrorna i din butik, men du fattar galoppen. Några få produkter står för största delen av försäljningen av olika anledningar.

Som detaljhandlare kan det kännas skönt att ha ett stort lager med mängder av produkter så att du har större möjlighet att ha något i ditt sortiment som passar en besökare. Men tyvärr funkar det inte riktigt så. Delvis för att du som mindre butik har ett begränsat företagskapital och kassa bank att köpa in produkter för. Sedan kan det snabbt bli ohanterligt både för kund som inte hittar bland alla produkter och för sortimentadministratörer att hantera stora spretiga lager. Båda dessa minskar effektiviteten i ditt företag. Gör som Allan Sugar i brittiska "The Apprentice" istället: "Find out what sells, then buy more and sell more of just that". Jag återupprepar igen, tro inte att ditt sortiment kommer eller bör sälja jämnt rätt över. Några produkter kommer vara avgörande för din webshop och du ska se till att du har dem i lager.

En långsam lageromsättningshastighet begränsar tillväxten

Gällande just företagskapital är diskussionen också intressant och något som du kanske inte tänker på. Men som företagare bör du ständigt fundera på var du får mest utväxling på det kapital du satsar i ditt förtag, d v s både ditt initiala kapital och ackumulerade vinster. Du vill naturligt göra största möjliga vinst, då måste du fundera på vilken typ av produkter du ska sälja där vinsten per lagerenhet och tidsenhet är som störst. För att växa ditt företag måste ditt företag göra vinst, annars kommer pengarna till nya lager ta slut. Och maximerar du din vinst så kan du maximera din tillväxt, förutsatt att du har god efterfrågan på dina produkter. Gällande just lager gäller alltså därför att snabbt rotera lager, se till att ditt lager alltid säljer. Var inte sentimental gällande prissättning av produkter. Fastnar produkter i lager under en längre tid minskar det dina möjligheter att köpa in fler produkter av de som säljer mest, samt minskar din möjlighet att växa snabbt. Min tanke är därför att lagerhållning är något du ska vara mycket tuff inom, var inte rädd för att sänka priset ordentligt om en vara du köpt in inte säljer. Inom företagsanalys är det många som tittar på ett nyckeltal som kallas för lageromsättningshastighet, det beräknas som: 
Inom e-handel bör du ha en effektiv lagerhållning med en lageromsättningshastighet på 3-4 eller högre. Högt är bra, det visar att du i din lagerhållning är effektiv och att du dessutom använder kapitalet i ditt företag effektivt. D v s du "roterar" ditt sortiment ofta och kan på så vis sälja mer per mängd eget kapital du har. Kan du komma upp till 6 ggr i lageromsättningshastighet är det riktigt bra.

Slutsats

Jag tänkte runda av där. Alltså, en hög lageromsättningshastighet tack vare effektiv lagerhållning kan göra att din affärsflexibilitet och avkastning på kapital ökar, du tjänar mer pengar. En hög avkastning på kapital är ditt främsta finansiella mål inom företagande. Men kom ihåg, när du studerar din lageromsättningshastighet så jämför mot liknande företag med liknande prisstrategi. D v s , jämför inte ett lågprisföretag mot ett företag som säljer mer exklusiva eller differentierade produkter eftersom karaktären på lagerhållningen inom ett lågprisbolag skiljer sig mycket från bolag som säljer produkter med större vinstmarginaler. Jämför inte äpplen med päron.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar